¿Que é a arquitectura paisaxística?

  • A arquitectura paisaxística e o arte e a ciencia que se ocupa da planificación da estética e da funcionalidade dos espazos abertos.  Está ligado a moitas ciencias (floricultura, arquitectura, etc.).
  • Está planificando espazos abertos arquitectónicamente, facendo uso de elementos vivos e non vivos tales como plantas e estructuras. Da función a espazos para atender as necesidades das persoas, con respeto ao medio ambiente.

¿Cal é o significado de “paisaxe”?

  • Paisaxe  é a vista dunha persoa cando permanece de pé ou se move nun espazo aberto.

¿Cales son as implementacións das arquitecturas paisaxísticas?

  • A arquitectura paisaxística estudia e diseña plans a longo prazo, espazos verdes urbanos, parques e xardíns.

¿Cal é a importancia da arquitectura paisaxística para a sociedade?

  • A evolución levou aos seres humanos a vivir principalmente en entornos estructurados (cidades). As persoas desprendíanse da natureza pero seguían buscando contacto cos entornos naturais, polo que comezaron a crear paisaxes artificiais. Coa arquitectura da paisaxe, as paisaxes son deseñadas, creadas e preservadas, facendo a vida das persoas mellor.
  • A calidade do medio ambiente onde os humanos viven é unha sinal de crecemento cultural.