Esta sección do noso sitio web será desenvolvida o próximo ano no marco dun novo proxecto sobre o modo de vida sustentable.