Aquí figuran uns consellos do deseño de xardíns e paisaxes.

As plantas que se usan no xardín deben combinar coa estética do espazo arredor e debe estar bonito.

(Giorgos P.)

 

Usa árbores con follaxe denso para protexer unha área do vento.

Usa plantas altas e densas para esconder vistas desagradábeis.

Emprega árbores de folla perenne que enchen o xardín todo o ano.

Posúe flores multicores que lles dan aos visitantes unha vista agradabel.

Unhas árbores grandes con raízes grandes darían problemas nun xardín pequeno.

(Faye- Sofia)

 

Pódese construir un anfiteatro vivo con plantas de alturas diferentes.

(Iosef)

 

As árbores caducifolias darán sombra no verán e deixarán pasar raios de sol até a casa no invierno.

Plantas e árbores deben estar adaptados á terra e condicións climáticas do xardin.

Pódese acentuar unha área en particular coa construcción de corredores ópticos ata el, empregando plantas.

(Giorgos H.)

 

Plantas bonitas atraen visitantes e miradas de curiosos.

(Antonis)